Polityka prywatności funpage’a Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski sp.k.

 

Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

 

 1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu
 • Adresy IP Użytkownika
 • Cookies (tzw. ciasteczka)
 • Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • informacja o przeglądarce użytkownika
 • PESEL
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu

 

 1. Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

 

 1. Sposób wykorzystania danych

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania funpage’a, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią funpage’a, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Kontakt z Użytkownikiem

Administrator funpage’a przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach oraz jego usługach.

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres iod@i-rs.pl.

 

 1. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

Każdy Użytkownik może pisemnie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych lub dokonać tych zmian samodzielnie.

 

 1. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator funpage’a informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski  sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski sp. k. możliwy jest pod adresem email: iod@i-rs.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia konwersacji i udzielania informacji o statusie sprawy za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook oraz komunikatora skocznościowego  Messanger na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy i prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski sp. k.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową udzielenia informacji.

9) Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących obsługi prawnej osoby fizycznej.

 

 1. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
 2. a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika funpage’u i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator funpage’u.
 4. c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.
 5. d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności funpage’u.
 6. e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika funpage’u i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika funpage’u (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie funpage’u ponownie wpisywać loginu i hasła.
 7. f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach funpage’u, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach funpage’u;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach funpage’u; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych funpage’u;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

 1. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Administrator funpage’a informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW, zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

 1. Zabezpieczenie danych użytkowników na funpage’u

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

 1. a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu,
 2. b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu,
 3. c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania,

 

 1. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.