Paweł Święszkowski
Business Development Manager

Specjalista ds. rozwoju Kancelarii, jego głównym zadaniem jest wyszukanie, kontakt i opieka nad Klientem Biznesowym, który oczekuję pełnego wsparcia prawnego w każdej z dziedzin działalności Kancelarii. Dotyczy to zarówno Klienta korporacyjnego, jak i mniejszych Partnerów.
Buduję świadomość marki i produktów Kancelarii poprzez działania marketingowe i reprezentowanie Kancelarii na zewnątrz przez udział w targach i konferencjach.
Student III-go roku Psychologii i doświadczony handlowiec.

Kontakt:
Telefon: 792 692 042
e-mail: pawel.swieszkowski@i-rs.pl