Natalia Bolimowska
Koordynator Zespołu Obsługi Kancelaryjnej

Odpowiedzialna za pracę i sprawne działanie zespołu obsługi kancelaryjnej.

Kontakt:
Telefon: 22 251 64 61 wew.135
e-mail: natalia.bolimowska@i-rs.pl