Michał Ostrowski

Kierownik Działu Windykacji Polubownej i Monitoringu

 

Odpowiedzialny za proces windykacji polubownej i monitoringu komorniczego. Swoje doświadczenie zdobywał w branży consultingowej i bankowości. Specjalista z zakresu dochodzenia należności, badań i rozwoju strategii biznesowej oraz szkoleń i kontroli jakości.

 

Kontakt:

e-mail: michal.ostrowski@i-rs.pl