Magdalena Bielas

Koordynator  Zespołu  Monitoringu Komorniczego

W Kancelarii koordynuje pracę Zespołu Monitoringu Komorniczego.

Kontakt:
Telefon: 22 251 64 61 wew. 120
e-mail: magdalena.bielas@i-rs.pl