Magdalena Bielas

Koordynator  Zespołu  Monitoringu Komorniczego

W Kancelarii koordynuje pracę Zespołu Monitoringu Komorniczego.

Kontakt:
Telefon: 792 692 042
e-mail: magdalena.bielas@i-rs.pl