Łukasz Jerulank

Kierownik Działu Windykacji Polubownej

 

W Kancelarii odpowiada za proces windykacji polubownej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strategią departamentów windykacji.
Specjalizujący się we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem call center, dążąc tym samym
do osiągania jak najwyższych odzysków.
W swojej pracy dba o usystematyzowanie procesów towarzyszących skutecznej windykacji.


 

Kontakt:

e-mail: lukasz.jerulank@i-rs.pl