Justyna Tyburska
Inspektor ochrony danych osobowych – prawnik

Specjalizuje się w obszarze danych osobowych, cyberbezpieczeństwie, prawie nowych technologii, jak również prawie bankowym.

Realizuje i nadzoruje procesy wdrożeniowe (w tym RODO) na styku prawa i bezpieczeństwa IT w szczególności dla sektora finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego.

Prelegent i uczestnik konferencji naukowych z zakresu wyzwań dla prawa nowych technologii, bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Kontakt:
Telefon: 22 251 64 61
e-mail: justyna.tyburska@i-rs.pl