EGZEKUCJA Z MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z egzekucją prowadzoną z majątku wspólnego małżonków. Istotne znaczenie dla opisywanego problemu [...]

ZAKRES UBEZPIECZENIA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Ruch pojazdu w rozumieniu art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK Choć dla większości z posiadaczy pojazdów mechanicznych [...]

NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Wierzyciel w momencie uzyskania tytułu wykonawczego nabywa możliwość skierowania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego co do świadczenia stwierdzonego tytułem egzekucyjnym [...]

ZAGROŻENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SIECI

Zagrożenia w sieci Przede wszystkim odpowiedzmy sobie z czym kojarzy się nam Internet?! Z niegranicznym rynkiem zbytu, promocją przedsiębiorstwa, technologią, [...]

PROCES LIKWIDACJI SZKÓD UBEZPIECZENIOWYCH -ZAGADNIENIA PRAWNE

W ramach projektu #webinariakancelarii, zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem poświęcone procesowi likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowany poruszaną w [...]

ZMIANY W BANKACH. BĘDZIE TRUDNIEJ O KREDYT? ( 2 )

Jeszcze do ubiegłego roku byliśmy przyzwyczajeni do obniżania stóp procentowych banku centralnego. Na przestrzeni ostatnich lat podstawowa stopa referencyjna obniżana [...]

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZY WARTO JĄ ZGŁOSIĆ?

Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać [...]

EGZEKUCJA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W ŚWIETLE WZROSTU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę to jeden z kluczowych sposobów dochodzenia należności w toku postępowania egzekucyjnego. Istotną kwestią, która wymaga [...]

PRAKTYCY PRAWA

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k.  rozpoczyna cykl spotkań poświęconej tematyce prawnej i zaprasza na inauguracyjne spotkanie przy porannej kawie w ramach cyklu [...]

ZMIANY W BANKACH. BĘDZIE TRUDNIEJ O KREDYT?

Do końca  czerwca br. banki w Polsce miały czas na dostosowanie się do reguł zawartych w Rekomendacji S Komisji Nadzoru [...]