PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU WIERZYTELNOŚCI

                  O rynku zarządzania wierzytelnościami - jego perspektywach, wpływie sytuacji gospodarczej – w tym inflacji, podwyżce stóp procentowych,  nowych [...]

ZMIANY W USTAWIE DEWELOPERSKIEJ

Gwarancje ochrony nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w kontekście dalszego prognozowanego spadku cen nieruchomości [...]

INTERES PRAWNY WIERZYCIELA W UZYSKANIU ODPISU AKTU ZGONU ZMARŁEGO DŁUŻNIKA

Po śmierci dłużnika powstaje pytanie co dalej z długiem, czy jest jakakolwiek szansa na jego odzyskanie. Otóż tak - odzyskanie [...]

UMORZENIE EGZEKUCJI – SKUTKI DLA WIERZYCIELA

Proces odzyskiwania długu zaczyna się często od monitoringu płatności wierzytelności jeszcze niewymagalnych. Proces ten ma  na celu głównie zdyscyplinowanie płatnika [...]