About avada1

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far avada1 has created 42 blog entries.

Notarialny nakaz zapłaty

Dnia 11.07.2016 r. na stronie Internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia [...]

Zawarcie umowy przy użyciu wzorca umownego

W codziennym życiu zawieramy umowy, które regulują nasze zobowiązania wobec dostawców energii, dostawców internetu, operatorów telefonii komórkowej, zakładów ubezpieczeń i [...]

Mandat i co dalej?

Każdemu zdarzyć się może podróżować komunikacją publiczną bez ważnego biletu. Niejednokrotnie, w obliczu nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli, brak ważnego dokumentu przewozu [...]

Służebność przesyłu

W dzisiejszej rzeczywistości bardzo często spotykamy się z okolicznością, iż na naszej nieruchomości zostały usytuowane urządzenia przesyłowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwa [...]

Ochrona majątkowych praw autorskich

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.- o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób kompleksowy chroni prawa autorów do [...]

Nowa definicja dokumentu w procedurze cywilnej

W dniu 10 lipca 2015 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego [...]

Autorskie prawa osobiste

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, będący zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o [...]

Dobór środków obrony przysługujących dłużnikowi wobec wierzyciela, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

W sytuacji gdy dłużnik po wszczęciu wobec niego egzekucji sądowej przez komornika sądowego posiada wątpliwość co do zasadności i wymagalność [...]

Nowe uprawnienia UOKiK – nowelizacja ustawy

17 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. – nowe uprawnienia UOKiK Celem nowelizacji [...]

Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny przed dniem 03.08.2008 r.

Zgodnie z art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego [...]