About avada1

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far avada1 has created 42 blog entries.

Sposoby powstania spółki jawnej na gruncie K.S.H.

Spółka jawna, opisana w art. 22 - 85 k.s.h. jest modelową spółką osobową prawa handlowego. Nie zawiera elementów kapitałowych, które [...]

Zmiany w kodeksie cywilnym

Od 8 września 2016 r. E-maile i SMS-y też są dokumentami Od 8 września 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy Kodeksu [...]

Rozpowszechnianie wizerunku

Wizerunek jest dobrem osobistym chronionym prawnie na podstawie art. 23 KC. Nie ma definicji legalnej wizerunku, ale przeważa stanowisko, w [...]

Szkody majątkowe a szkody na osobie – różnice w zakresie odpowiedzialności

Zdarzenie powodujące szkodę może przydarzyć się każdemu. Ta mało przyjemna okoliczność może skutkować koniecznością naprawienia szkody przez osobę odpowiedzialną za [...]

Doręczenia pomiędzy profesjonalistami na gruncie k.p.c.

Jak wiadomo, najłatwiej popełnić błędy na rzeczach prostych. Dlatego w praktyce warto wracać do podstaw, aby w natłoku codziennych spraw [...]

Odmowa dostępu do informacji publicznej

Odmowa dostępu do informacji publicznej – właściwe postępowanie organu i środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy. Uzyskanie dostępu do informacji publicznej, niekiedy [...]

Roszczenia wspólnoty

Wiele wspólnot mieszkaniowych boryka się z problemem niepłacących właścicieli mieszkań. W wyniku takiej sytuacji reszta lokatorów ponosi zwiększone koszty utrzymania [...]

Przewlekłość postępowania?

Miesiąc, pół roku, dwa lata lub więcej? Postępowanie sądowe przedłuża się i mamy wrażenie, że w sprawie nic się nie [...]

Roszczenie zwrotne Zakładu Ubezpieczeń (roszczenie regresowe)

Roszczenie zwrotne (regresowe) jest prawem żądania przez Zakład Ubezpieczeń zwrotu wypłaconego w związku z powstałą szkodą odszkodowania od sprawcy zdarzenia. [...]

Czym właściwie jest znak towarowy?

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, [...]