Loading...

NIECELOWE WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Wierzyciel w momencie uzyskania tytułu wykonawczego nabywa możliwość skierowania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego co do świadczenia stwierdzonego tytułem egzekucyjnym [...]

ZAGROŻENIA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SIECI

Zagrożenia w sieci Przede wszystkim odpowiedzmy sobie z czym kojarzy się nam Internet?! Z niegranicznym rynkiem zbytu, promocją przedsiębiorstwa, technologią, [...]

PROCES LIKWIDACJI SZKÓD UBEZPIECZENIOWYCH -ZAGADNIENIA PRAWNE

W ramach projektu #webinariakancelarii, zapraszamy na kolejne spotkanie tym razem poświęcone procesowi likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowany poruszaną w [...]

ZMIANY W BANKACH. BĘDZIE TRUDNIEJ O KREDYT? ( 2 )

Jeszcze do ubiegłego roku byliśmy przyzwyczajeni do obniżania stóp procentowych banku centralnego. Na przestrzeni ostatnich lat podstawowa stopa referencyjna obniżana [...]

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CZY WARTO JĄ ZGŁOSIĆ?

Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać [...]

EGZEKUCJA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W ŚWIETLE WZROSTU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę to jeden z kluczowych sposobów dochodzenia należności w toku postępowania egzekucyjnego. Istotną kwestią, która wymaga [...]

PRAKTYCY PRAWA

Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski Sp. k.  rozpoczyna cykl spotkań poświęconej tematyce prawnej i zaprasza na inauguracyjne spotkanie przy porannej kawie w ramach cyklu [...]

ZMIANY W BANKACH. BĘDZIE TRUDNIEJ O KREDYT?

Do końca  czerwca br. banki w Polsce miały czas na dostosowanie się do reguł zawartych w Rekomendacji S Komisji Nadzoru [...]

KONSEKWENCJE PRZEGRANIA SPRAWY O ROSZCZENIE CZĘŚCIOWE W PRAKTYCE OBSŁUGI PROCESOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

I. Istota problemu W praktyce sporów sądowych, bardzo często zdarza się, że powód, dochodzący w jego przekonaniu należnego mu świadczenia [...]

DORĘCZENIA KOMORNICZE W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

Przełomowym momentem w polskim ustawodawstwie był  7 listopada 2019 roku, to wtedy do kodeksu postępowania cywilnego  wprowadzono regulacje dotyczące doręczeń [...]