Loading...

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 5.0 – chaosu w egzekucji ciąg dalszy.

Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej nie wprowadziła de facto żadnych zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego.  Ustawodawca działa doraźnie, a skutki pozornej [...]

ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ – NARZEDZIE DO PRZERWANIA BIEGU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CZY RZECZYWISTA WOLA ZAWARCIA UGODY?

W polskim porządku prawnym roszczenia majątkowe wraz z upływem czasu co do zasady ulegają przedawnieniu, a ich dochodzenie jakkolwiek możliwe [...]

DORĘCZENIA ZA POŚREDNICTWEM KOMORNIKA

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadzone zostały nowe zasady regulujące doręczenie pism procesowych przez komornika sądowego. Sama instytucja [...]

ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – PODSUMOWANIE

W 2019 i 2020 roku miały miejsce istotne zmiany w zakresie procedury cywilnej. Zmieniły się nie tylko przepisy kodeksu postępowania [...]

OCHRONA KONSUMENCKA DLA JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOSCI – ZMIANY OD 2021 r.

1 czerwca 2020 miały wejść w życie przepisy przyznające ochronę konsumencką jednoosobowym działalnościom gospodarczym.  Na mocy nowelizacji ustawy z dnia [...]

CHROŃMY SWÓJ PESEL ( i dokumenty )

Czasy w których żyjemy - dodatkowo uwarunkowane pandemią spowodowały, że często korzystamy ze zdalnej korespondencji w kontaktach z bankami i [...]

UMOWY HANDLOWE W DOBIE PANDEMII, PRAWNE ZABEZPIECZENIA KONTRAKTÓW

W transakcjach – zarówno tych handlowych jak i poza handlowych - często nie docenia się znaczenia  warunków umów. Tymczasem mogą [...]

NIEDOPUSZCZALNOŚĆ EPU, JAKO JEDNA Z PRZYCZYN PRZEKAZANIA SPRAWY DO SĄDU WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNEJ

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) wprowadzono do procedury cywilnej na podstawie przepisów ustawy z 9 stycznia 2009 roku, które weszły w [...]

WYSOKOŚĆ SZKODY A RYNKOWA PRAKTYKA BEZGOTÓWKOWEJ OBSŁUGI SZKÓD

Bezgotówkowa obsługa szkód  Zgodnie z opracowaniem „Wypadki drogowe w Polsce w 2019 roku” Komendy Głównej Policji – Wydziału Ruchu Drogowego, [...]

TRADYCYJNY I ELEKTRONICZNY WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), w zamyśle miało stanowić równoważnik wezwania do zapłaty, a tym samym jak najkrótszą, a jednocześnie najszybszą [...]