Loading...

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POJAZDÓW NIEUŻYWANYCH

Wielu kierowców pozostaje w błędnym przekonaniu, że nie ma obowiązku zakupu ubezpieczenia OC nieużywanego pojazdu. Skoro, bowiem stojące w garażu auto jest [...]

CHROŃMY SWÓJ PESEL ( i swoją prywatność )

Żyjemy w czasach kiedy często korzystamy ze zdalnej korespondencji - np. w kontaktach z urzędami i bankami,  a to powoduje [...]

EGZEKUCJA WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKÓW BANKOWYCH

Niniejszy artykuł przedstawia jeden z najpopularniejszych sposobów egzekucji, czyli egzekucję z wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika. Najważniejsze unormowania regulujące tę [...]

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SZKOŁY JAKO SWOISTEGO „GWARANTA” BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

W dobie pandemicznych obostrzeń, każdy rodzic jest już przyzwyczajony do zdalnej edukacji swojego dziecka. Pandemia ciągle trwa, jednak obostrzenia sanitarno- [...]

CERTYFIKAT ETYKI ZPF

Miło powiadomić, że nasza Kancelaria po raz kolejny uzyskała Certyfikat Etyki  przyznawany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Znaleźliśmy się [...]

PODWYŻKA STÓP PROCENTOWYCH

Zgodnie z Ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Rada [...]

NOWE TECHNOLOGIE W BRANŻY WINDYKACYJNEJ

Żyjemy w czasach, w których tempo rozwoju technologicznego jest imponujące. Niektóre obecne rozwiązania informatyczne jeszcze kilkanaście lat temu oceniane były w kategorii science [...]

ROZPRAWY I POSIEDZENIA ZDALNE W DOBIE PANDEMII COVID- 19

Od marca 2020 r. zmagamy się w Polsce z COVID – 19, którego pojawienie się oraz skutki w znaczący sposób [...]

EGZEKUCJA Z MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z egzekucją prowadzoną z majątku wspólnego małżonków. Istotne znaczenie dla opisywanego problemu [...]

ZAKRES UBEZPIECZENIA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Ruch pojazdu w rozumieniu art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK Choć dla większości z posiadaczy pojazdów mechanicznych [...]