ZAWEZWANIE DO PRÓBY UGODOWEJ – NARZEDZIE DO PRZERWANIA BIEGU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CZY RZECZYWISTA WOLA ZAWARCIA UGODY?

W polskim porządku prawnym roszczenia majątkowe wraz z upływem czasu co do zasady ulegają przedawnieniu, a ich dochodzenie jakkolwiek możliwe [...]

DORĘCZENIA ZA POŚREDNICTWEM KOMORNIKA

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadzone zostały nowe zasady regulujące doręczenie pism procesowych przez komornika sądowego. Sama instytucja [...]

ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – PODSUMOWANIE

W 2019 i 2020 roku miały miejsce istotne zmiany w zakresie procedury cywilnej. Zmieniły się nie tylko przepisy kodeksu postępowania [...]

OCHRONA KONSUMENCKA DLA JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOSCI – ZMIANY OD 2021 r.

1 czerwca 2020 miały wejść w życie przepisy przyznające ochronę konsumencką jednoosobowym działalnościom gospodarczym.  Na mocy nowelizacji ustawy z dnia [...]