Maciej Ejsmond
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo Uczelni Łazarskiego
w Warszawie.
Praktykę zawodową skupia na zagadnieniach związanych z prawem cywilnym (w szczególności zobowiązania oraz prawo rzeczowe), gospodarczym, jak również podsiada bogate doświadczenie związane z prawem karnym w tym prawem karnym skarbowym i karnym wykonawczym.
W kancelarii zajmuje się obsługą osób fizycznych jak i prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych związanych z dochodzeniem wierzytelności.

Kontakt:
Telefon: 792 843 352
e-mail: maciej.ejsmond@i-rs.pl