IMIĘ I NAZWISKO

EMAIL

TEMAT

TREŚĆ WIADOMOŚCI


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobwoych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych Kancelarię Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, numer NIP: 527-268-74-56, REGON: 146416546 w celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą elektroniczną.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujacych mi prawach.